KONTAKT

HITTA TILL ATELJÉN

Blå buss 474 från Slussen mot Hemmesta via Gustavsberg.
Kliv av på Villagatan.
Bussen går var tionde minut vardagar och varje kvart helg.
Färdtid ca 25 minuter.

Anders Wallin Ateljé
Villagatan 1
134 41 Gustavsberg
tel: 070 561 47 21